Call for Papers

By | 25 marca 2019

Koło Naukowe Studentów Niderlandystyki “Oranjes” ma przyjemność zaprosić na Studencką Konferencję Małych Filologii (SKoMaFi), organizowaną we współpracy z Wydziałem Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Niniejsza konferencja stanowi szansę dla studentów mniejszych kierunków filologicznych na zaprezentowanie szerszej publice różnych aspektów kulturowych i językowych krajów, które są przedmiotem ich studiów. Jednocześnie jest to wyśmienita okazja dla studentów studiów licencjackich i magisterskich na zapoznanie się ze specyfiką konferencji naukowych.
Konferencja ma formę posterową. Językami konferencji są język polski i język angielski.
Uczestnicy prezentują swoje badania na dowolny temat związany z literaturą, kulturą lub językiem kraju, którego język studiują. W szczególności zachęcamy do przedstawiania prac licencjackich i magisterskich, które mogą być w trakcie pisania lub już skończone.
Dzięki formie plakatowej będzie można otrzymać feedback od współuczestników konferencji, innych studentów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych, co może stanowić pomoc i
inspirację do dalszych badań.
Konferencja odbędzie się 17 maja 2019 r. o godzinie 11:30 w budynku Collegium Novum przy Al. Niepodległości 4 w Poznaniu. Abstrakty (do 300 wyrazów, czcionka 12 TNR) należy wysłać do 8 kwietnia 2019 r. Informacja o przyjęciu (lub nie) zostanie wysłana najpóźniej 15 kwietnia 2019 r. Abstrakty można dodać za pomocą strony internetowej SkoMaFi (http://wa.amu.edu.pl/SKoMaFi/call_for_papers.html).
Z udziałem w konferencji jest powiązana opłata konferencyjna w wysokości 15 zł. Kwota ta pokrywa wydruk plakatów, materiały konferencyjne oraz catering.