Letnia Szkoła (21-29 sierpnia) w Irkucku (Rosja) oraz nad jeziorem Bajkał

By | 10 maja 2019

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

we współpracy z Państwowym Uniwersytetem w Irkucku – IGU (Rosja)

i Państwowym Uniwersytetem w Sankt Petersburgu – SPbGU (Rosja)

ogłasza nabór uczestników na

XII Międzynarodową Letnią Szkołę Prawno-Humanistyczną

 

  1. Temat:

Nie tylko prawo

– instrumenty ochrony środowiska naturalnego.

  1. Termin i program:

XII Polsko-Rosyjska Letnia Szkoła Prawno-Humanistyczna odbędzie się w dniach od 21 do 29 sierpnia w Irkucku oraz nad Bajkałem. Całe wydarzenie składać się będzie z dwóch części: konferencji naukowej (podczas której referaty wygłoszą pracownicy nauki oraz uczestniczący w Letniej Szkole studenci i doktoranci) oraz części turystyczno-integracyjnej. Językami roboczymi szkoły będą język rosyjski oraz język angielski.

Planowane jest wydanie książki zawierającej referaty zaprezentowane podczas tegorocznej edycji szkoły. Lista dotychczas wydanych publikacji jest dostępna na stronie: http://lib.lawinstitut.ru/ru/library/list.html?category=9. Z publikacjami można zapoznać się również na miejscu w czytelni książek WPiA oraz w czytelni książek Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

  1. Kryteria doboru uczestników (studentów oraz doktorantów):

W Szkole Letniej weźmie udział 10 studentów IGU, 10 studentów SPbGU oraz 10 studentów i doktorantów UAM (kierunki humanistyczne).

Kryteria kwalifikacyjne dla studentów oraz doktorantów przedstawiają się następująco:

–  II – V rok studiów o kierunku humanistycznym,

– bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub języka rosyjskiego (pozwalająca na wystąpienie z referatem podczas części naukowej Szkoły Letniej),

–  zadowalające wyniki w nauce.

 

  1. Zgłoszenia i dodatkowe informacje:

Zgłoszenia do udziału w Szkole Letniej należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja br. na ręce p. mgr Joanny Janas z Działu Współpracy z Zagranicą, w pokoju nr 214 (II piętro) w budynku Collegium Historicum przy ul. św. Marcin 78 lub mailowo na adres: joannaj@amu.edu.pl . Dodatkowych informacji na temat MLSP-H udziela p. mgr Joanna Janas, tel. (61) 829-4434, adres internetowy joannaj@amu.edu.pl .

 

Zainteresowanych prosi się o złożenie na ręce Pani Joanny Janas następujących dokumentów:

–  list motywacyjny,

– wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie kandydata Szkoła Letnia” (plik do pobrania na dole strony),

– zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające średnią ocen z całych studiów,

– ewentualnie dokumenty potwierdzające kompetencje językowe kandydata,

– ewentualnie inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia wykazywane przez kandydata.

 

Po tym terminie wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne celem wyłonienia ostatecznych uczestników tegorocznej edycji MLSP-H.