Realizacja praktyk pedagogicznych (m.in. w formie zdalnej)

By | 5 maja 2020

Informacja dot. możliwości realizowania praktyk pedagogicznych (w formie zdalnej lub w dotychczasowej formie w szkołach podstawowych / ponadpodstawowych).

Szanowni Studenci,

Szczegółowe warunki dot. możliwości realizowania praktyk pedagogicznych zawarte są w:

Zgodnie z ww. rekomendacjami władz rektorskich UAM, w przypadku studentów I i II roku studiów licencjackich oraz I roku studiów magisterskich rozpoczętych w roku akademickim 2019/2020 (* dotyczy specjalizacji pedagogicznej – przygotowującej do wykonywania zawodu nauczyciela), którzy nie zrealizowali praktyk w szkołach (i innych placówkach oświatowych) i nie mogą ich zrealizować do końca roku akademickiego 2019/2020, zalecane jest przeniesienie praktyk na rok akademicki 2020/2021 – studenci zrealizują wówczas obowiązujący ich program praktyk tradycyjnie, w trakcie zajęć w szkole (lub innej placówce oświatowej). Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17.04.2020 r. studentów I i II roku studiów I stopnia oraz I roku studiów II stopnia nie obejmuje możliwość realizowania praktyk pedagogicznych z wykorzystaniem kształcenia na odległość.

W celu możliwości realizowania praktyk w kolejnym roku akad. 2020/2021, proszę nie później niż do 14 października 2019 r. o złożenie wniosku dot.“możliwości zaliczania przedmiotu w kolejnych semestrach” + dołączenie karty przebiegu studiów (* kartę przebiegu studiów można wygenerować samodzielnie po zalogowaniu do USOSweb > zakładka “Oceny”). Poniżej link do wzoru ww. wniosku:

W przypadku ubiegania się o zaliczanie przedmiotu (* praktyk) w roku akad. 2020/2021 proszę pamiętać o dokładnym uzasadnieniu ww. wniosku – mogą się Państwo powołać m.in. na ww. Rozporządzenie MNiSW oraz dodatkowo uwzględnić informację dot. braku możliwości realizacji praktyk w formie zdalnej.

Oczywiście “zaliczanie przedmiotu (* praktyk) w kolejnych semestrach” (czyli w roku akad. 2020/2021) jest całkowicie bezpłatne – proszę nie traktować ww. jako powtarzania niezaliczonego przedmiotu, które wiąże się z koniecznością opłaty (250 lub 400 zł / semestr niezaliczonych i powtarzanych zajęć).


2. W przypadku studentów III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskich (* dotyczy również wyłącznie specjalizacji pedagogicznej – przygotowującej do wykonywania zawodu nauczyciela), rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 i kończących się w roku akademickim 2019/2020) możliwe są następujące warianty:

  • realizacja praktyk zawodowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (po uzyskaniu zgody placówki oświatowej i nauczyciela-opiekuna na taką formę praktyk); przy czym możliwe jest zarówno dokończenie w kształceniu zdalnym praktyk rozpoczętych tradycyjnie, jak i realizacja całości tych praktyk w kształceniu zdalnym;
  • realizacja praktyk w formie tradycyjnej po wznowieniu zajęć na UAM (jak również w szkołach i innych placówkach oświatowych) dla osób, które zamierzają obronić prace magisterskie w terminach późniejszych.

Jeśli praktyki pedagogiczne zostały już przez Państwa zrealizowane (lub jeśli będą je Państwo realizować obecnie – tj. w formie zdalnej, lub np. dopiero we wrześniu – w dotychczasowej tradycyjnej formie) – proszę po zakończeniu praktyk o kontakt z koordynatorem praktyk pedagogicznych w Instytucie w celu przesłania niezbędnych dokumentów (m.in. wypełnionego dziennika praktyk) w celu uzyskania zaliczenia w systemie USOSweb.

dr Łukasz Małecki