Wykład w języku polskim pt. “O człowieku przez pryzmat koloru – z perspektywy językoznawcy”

By | 7 stycznia 2021

Szanowni Państwo!

Wydział Neofilologii UAM, Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej oraz Zakład Komparatystyki Literacko-Kulturowej IFRiU serdecznie zaprasza na spotkanie z Panią Profesor Walentiną Grigorjewną Kulpiną (Uniwersytet Państwowy im. M.V. Łomonosowa w Moskwie, Rosja).

Profesor Kulpina wygłosi 45-minutowy wykład w języku polskim pt. O człowieku przez pryzmat koloru – z perspektywy językoznawcy, po którym zaprosimy Państwa do dyskusji.

Wykład w formie wideokonferencji odbędzie się w czwartek 14 stycznia 2021 o godz. 13.15 w usłudze Microsoft Teams.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YTdhNTgyM2EtNTU4Yy00YzNjLTg0Y2UtNDNjY2Y3MTU2ZjU1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252278b11f71-607e-49a4-b35f-77a05fab99a6%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=37ab7cb6-7bc6-47b9-9f31-d837c849bd76&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Z wyrazami szacunku,

Olga Makarowska