Spotkanie Sekcji Komparatystyki Literacko-Kulturowej WKN

By | 25 stycznia 2021

Szanowni Studenci!

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Sekcji Komparatystyki Literacko-Kulturowej WKN, które odbędzie się we wtorek 2.02. o godz. 18:30. Naszym rozważaniom na temat pamięci spróbujemy nadać ramy teoretyczne, odwołując się do koncepcji zwrotu ku rzeczom. Rozmowę poprowadzi dr Edyta Fedorushkov. Spotkanie jest zaplanowane w ramach zespołu na MS Teams, do którego można dołączyć poprzez link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab820e28c416549a884d53e0496ca47ec%40thread.tacv2/conversations?groupId=e09a3245-51f8-4b46-9c05-7e1a858ece98&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092

Materiały źródłowe do dyskusji zostały zamieszczone w plikach zespołu.