Praktyki oferowane przez Grupę Compostela

By | 19 marca 2021

Szanowni Studenci,

prosimy o zapoznanie się z załączonymi poniżej informacjami o stypendiach na praktyki oferowanych przez Grupę Compostela. Termin zgłaszania się na ww. praktyki upływa 16 kwietnia br.

 

 

Weź udział w programie Stella Junior

Grupa Compostela oferuje praktyki dla studentów trwające minimum 3 tygodnie (praktyki na miejscu: ‘in-person mobility’) lub 30 dni (praktyki wirtualne).Wysokość grantu wynosi 600 Euro.

Studenci zainteresowani odbyciem stażu muszą do 16 kwietnia wysłać on-line (przez https://airtable.com/shriuxZNLoeNZCrlR) następujące dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy on-line
  • CV po angielsku (w formacie Europass)
  • zaświadczenie, że dana osoba jest studentem I, II lub III stopnia uniwersytetu, należącego do Grupy Compostela
  • zeskanowaną kopię dowodu osobistego lub paszportu
  • średnią ocen z wszystkich poprzednich lat.

Grupa Compostela przyzna 6 grantów (każdy w wysokości 650 Euro) sześciu wybranym studentom.

Szczegółowe informacje w Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej u Pani Joanny Janas, e-mail: joanna.janas@amu.edu.pl 

Guidelines Stella Junior