Spotkanie Sekcji Komparatystyki Literacko-Kulturowej WKN

By | 12 kwietnia 2021

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Sekcji Komparatystyki Literacko-Kulturowej WKN, które odbędzie się we wtorek 20.04. o godz. 18:30. Naszej refleksji o afektach spróbujemy tym razem nadać ramy teoretyczne, odwołując się do koncepcji zwrotu afektywnego. Zastanowimy się m.in. nad ujęciami afektu/emocji we współczesnej humanistyce, relacją między afektem a nadawaniem znaczenia (jako działaniem intelektualnym, osadzonym w języku) oraz społeczno-politycznym usytuowaniem afektu. Istotnym celem dyskusji będzie próba określenia możliwego zastosowania teorii afektu w analizie tekstów kultury i ich recepcji. Rozmowę będzie moderować dr Anna Stryjakowska.

Spotkanie jest zaplanowane w ramach zespołu na MS Teams, do którego można dołączyć poprzez link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab820e28c416549a884d53e0496ca47ec%40thread.tacv2/conversations?groupId=e09a3245-51f8-4b46-9c05-7e1a858ece98&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092

Teksty stanowiące podstawę do dyskusji znajdują się w plikach zespołu.

Category: WKN