Informacja dla studentów II roku f.ros-ang i f.ukr-ang

By | 13 kwietnia 2021

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się dnia 15 kwietnia (czwartek) o godzinie 18.30 za pośrednictwem aplikacji MS Teams w zespole Zebranie ze studentami – PNJA 15.04.2021.

Oto link do zespołu: Czytaj więcej…

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a05a37a0c0d5b49ad869a426756b11404%40thread.tacv2/conversations?groupId=90b83d7f-5519-459d-a779-1923baf22e86&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092

W trakcie spotkania zaprezentujemy zasady przystąpienia do egzaminu PNJA oraz nakreślimy przebieg egzaminów (testu leksykalno-gramatycznego oraz egzaminu ustnego).

Z poważaniem,

dr Sylwia Wojciechowska (Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej)
dr Paulina Zydorowicz (Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej)”