Rekrutacja 2021/2022 (* oraz ponowna rekrutacja – dla obecnych studentów) na studia w ramach kierunku filologia wschodniosłowiańska

By | 22 czerwca 2021

Zgodnie z generalną zasadą, wynikająca z warunków i trybu rekrutacji, kandydat może zostać przyjętym tylko na jedną specjalność studiów w ramach jednego kierunku studiów.

Kierunkiem studiów jest np. filologia wschodniosłowiańska, a specjalnościami studiówfilologia rosyjska, filologia rosyjska z filologią angielską, filologia rosyjska z filologią ukraińską, filologia ukraińska, filologia ukraińska z filologią angielską, filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną.

Bardzo ważne !!! – informacja dla obecnych studentów IFRiU

Jeśli kandydat został przyjęty na studia w trakcie ubiegłorocznej rekrutacji 2020/2021 i obecnie jest studentem wybranego przez siebie kierunku i specjalności (np. kierunku filologia wschodniosłowiańska / specjalność fil. rosyjskafilologia rosyjska z filologią angielskąfilologia ukraińska z filologią angielskąfilologia ukraińskafilologia rosyjska z filologią ukraińskąfilologia rosyjska z lingwistyką stosowaną), udział w tegorocznej rekrutacji 2021/2022 na ten sam kierunek studiów (*kierunkiem jest filologia wschodniosłowiańska) jest możliwy tylko pod warunkiem złożenia w Biurze Obsługi Studiów rezygnacji z dotychczasowej nauki na studiach w obecnym roku akad. 2020/2021.

Terminy oraz warunki rekrutacji 2021/2022 na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, a także limity miejsc i dotychczasowa ilość zgłoszonych kandydatów są dostępne na stronie Systemu Internetowej Rekrutacji UAM (amu.edu.pl > „Kandydaci” > „System Internetowej Rekrutacji”).

Poniżej bezpośrednie linki do wszystkich specjalności studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia realizowanych na kierunku filologia wschodniosłowiańska

Filologia wschodniosłowiańska