XIV Warsztaty dla nauczycieli języka rosyjskiego

XIV Warsztaty dla nauczycieli języka rosyjskiego

 

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA ROSYJSKIEGO

15 LISTOPADA 2022 R. (WTOREK)

 

ROSYJSKA BAJKA I JEJ SUPER-BOHATEROWIE NA LEKCJACH JĘZYKA ROSYJSKIEGO

РУССКАЯ СКАЗКА И ЕЁ СУПЕРГЕРОИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

 

 

Bajka i jej super-bohaterowie mogą stać się ciekawym materiałem dydaktycznym, a gdy zaprosimy te postaci na lekcję języka obcego, wprowadzimy też nieoczywiste i niecodzienne rozwiązania dydaktyczne. Sam tekst bajki czy baśni magicznej może być bazą dla kształtowania wszystkich sprawności językowych, a bohaterowie z ich super-mocami mogą stać się naszymi gramatycznymi pomocnikami lub przewodnikami po magicznym świecie, do którego zaprosimy naszych uczniów. Podczas Warsztatów dowiemy się w jaki sposób pracować z tym gatunkiem literackim na lekcjach języka rosyjskiego, wykorzystując edukacyjne, wychowawcze oraz zabawowe funkcje bajki.

dr Małgorzata Wiatr

dr Marina Jakowlewa-Pawlik

 


 

Zapraszamy nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych i średnich do udziału w Warsztatach, które odbędą się w godz. 11.00-14.00 w sali 104 Collegium Novum, al. Niepodległości 4.

W celach organizacyjnych prosimy o wypełnienie załączonej ankiety, na podstawie której zostanie wystawione zaświadczenie uczestnictwa.

dr Wojciech Kamiński

 

 

Uczestnicy Warsztatów otrzymają odpowiednie zaświadczenie o uczestnictwie.

Ankieta zgłoszenia udziału – w załączeniu

 

 

 

Adres pocztowy Instytutu:

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich
Collegium Novum
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
e-mail: ifw@amu.edu.pl   tel. 61 829 3576

Zapraszamy na stronę Instytutu: www.ifros.home.amu.edu.pl