Dla pracownika

Materiały dla pracowników IFRiU dot. nauczania zdalnego


Rok akademicki 2021/2022:


Rok akademicki 2019/2020:

Zarządzenie nr 433/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19

  • Rekomendacje_OWKO_zajecia_zdalne_2020_03_15 
  • Infrastruktura mogąca wspierać kształcenie zdalne
  • Zał. nr 1_Ewidencja zajęć

Portal “Dla Pracownika” (strona główna UAM)
Portal “Dla Pracownika” (strona domowa Wydziału Neofilologii) 


Erasmus+ STA/STT 2017

W roku akademickim 2017/2018 przyznano 5 grantów STA na cały Wydział.

Erasmus + 2016-17

Oznacza to, że poszczególne Instytuty otrzymają po niecałym grancie. Ponieważ miejsc jest mało, uprzejmie proszę osoby zainteresowane o dość szybki kontakt. Jeśli nasze miejsce pozostanie niewykorzystane – koordynator wydziałowy może je przekazać innemu instytutowi.

Z poważaniem,

dr Małgorzata Wiatr-Kmieciak