Nowe sylabusy przedmiotów

Sylabusy zajęć/przedmiotów (dla specjalności studiów w ramach kierunku “Filologia wschodniosłowiańska”)

STUDIA I STOPNIA

STUDIA II STOPNIA

STUDIA NIESTACJONARNE

STUDIA I STOPNIA

STUDIA II STOPNIA