Filologia rosyjska (studia II stopnia)

I rok

Przedmioty wspólne dla wszystkich studentów (niezależnie od specjalizacji studiów)

Przedmioty dot. seminarium magisterskiego z zakresu przekładu polsko-rosyjskiego:

Przedmioty dot. seminarium magisterskiego z zakresu językoznawstwa:

Przedmioty dot. seminarium magisterskiego z zakresu literaturoznawstwa oraz komparatystyki lit.-kult.:

———————————————————————————

II rok

Przedmioty wspólne dla wszystkich studentów (niezależnie od specjalizacji studiów)

Przedmioty wg wybranej specjalizacji studiów:

SPECJALIZACJA PEDAGOGICZNA + seminarium magisterskie (literaturoznawcze)

SPECJALIZACJA PEDAGOGICZNA + seminarium magisterskie (językoznawcze)

SPECJALIZACJA PRZEKŁADOZNAWCZA + seminarium magisterskie (z zakresu przekładu)