Wnioski i podania

Od semestru letniego 2021/2022 następuje zmiana trybu składania wniosków studenckich.
Dotychczasowy tryb (tj. składanie wniosków w wersji drukowanej lub przesyłanie skanów wniosków poprzez MS Teams / drogą e-mailową na adres @ Pełnomocnika Dziekana ds. studenckich w Instytucie/Katedrze) zostaje zastąpiony składaniem wniosków drogą elektroniczną przez USOSweb.

Zapoznaj się z  informatorem w sprawie składania podań studenckich przez USOSweb (w szczególności zwróć uwagę na wykaz załączników, jakie należy dołączyć do wniosków).

Poprzez USOS będą składane następujące rodzaje wniosków:

 • Wniosek o indywidualną organizację studiów (tzw. IOS)
 • Wniosek o realizację przedmiotów z roku bieżącego na roku wyższym
 • Wniosek o powtórzenie przedmiotu niezaliczonego bez kontynuowania studiów na roku wyższym
 • Wniosek o powtórzenie przedmiotu niezaliczonego z jednoczesnym kontynuowaniem studiów na roku wyższym
 • Wniosek o przedłużenie sesji egzaminacyjnej
 • Wniosek o urlop długoterminowy
 • Wniosek o urlop krótkoterminowy
 • Wniosek o wznowienie studiów
 • Wniosek o zmianę kierunku / specjalności studiów
 • LLP/Erasmus – Wniosek o indywidualną organizację studiów
 • Wniosek ogólny
Inne wnioski (np. karta ekwiwalencji Erasmus, karta ekwiwalencji z wymiany zagranicznej w ramach umowy międzyuczelnianej) na chwilę obecną będą składane jeszcze w dotychczasowym trybie, tj. w wersji drukowanej lub (w formie skanów) poprzez MS Teams / pocztę @.
Wzory ww. wniosków są dostępne na stronie internetowej Wydziału Neofilologii: wn.amu.edu.pl > “Studenci” > “Dokumenty do pobrania”