Zmiana formy studiów/kierunku

Kiedy możliwe jest ubieganie się o zmianę kierunku (specjalności) studiów?

Zmiana kierunku (specjalności) studiów możliwa jest po ukończeniu pierwszego roku, tzn. po uzyskaniu zaliczeń i ocen pozytywnych ze wszystkich przedmiotów, zawartych w programie dla I roku studiów.


!!! Pamiętaj, że jeśli na I roku nie uzyskałaś/-eś zaliczenia nawet z jednego przedmiotu nie możesz ubiegać się o zmianę kierunku/specjalności – w takim przypadku możesz ponownie przystąpić do rekrytacji na I rok studiów na kierunek/specjalność studiów, którą chciałabyś/chciałbyś realizować.


Jak oraz kiedy należy złożyć wniosek?
Wniosek o zmianę kierunku / specjalności studiów
 można złożyć wyłącznie przez
 USOSweb.
Zachęcamy do zapoznania się z informatorem w sprawie składania podań studenckich przez USOSweb

Do ww. wniosku należy dołączyć kartę przebiegu Twoich studiów – ww. dokument możesz wygenerować samodzielnie po zalogowaniu się na swoje konto w systemie USOS > zakładka “Oceny”.
Wniosek + kartę przebiegu studiów należy złożyć przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.