Uchwały Rady programowej

Uchwały Rady Programowej kierunku studiów filologia wschodniosłowiańska


Rekomendacje Rady programowej kierunku studiów filologia wschodniosłowiańska dot. doskonalenia jakości kształcenia:


Sprawozdania i raporty:


Sprawozdanie z hospitacji zajęć dydaktycznych:

Hospitacje zajęć dydaktycznych w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej: