Studia podyplomowe kształcenia tłumaczy języka rosyjskiego – Edycja XVI 2022-2023

XVI EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KSZTAŁCENIA TŁUMACZY JĘZYKA ROSYJSKIEGO

2022-2023

 


 

Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi nabór na XVI edycję Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego w roku akademickim 2022/2023.

Proponowane studia podyplomowe przeznaczone są między innymi dla osób zatrudnionych w różnych instytucjach i organizacjach utrzymujących kontakty gospodarcze i kulturalne z Federacją Rosyjską i innymi państwami rosyjskiego obszaru językowego. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być także osoby, zainteresowane doskonaleniem swoich umiejętności przekładoznawczych i podniesieniem kwalifikacji łącznie z przygotowaniem do uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego. Studia cieszą się także dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli języka rosyjskiego.

Program studiów ukierunkowany jest na osiągnięcie przez absolwentów  wysokich kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności tłumacza w zakresie specjalistycznego przekładu konsekutywnego i synchronicznego języka prawnego i prawniczego (w tym sądowego i notarialnego), rosyjskiego języka biznesu, języka dokumentów policyjnych, języka handlowo-gospodarczego, technicznego, informatycznego oraz tłumaczenia pisemnego tych subjęzyków. Podczas studiów słuchacze pogłębiają również wiedzę specjalistyczną z zakresu kultury i cywilizacji rosyjskiego obszaru językowego.

Warunkiem przyjęcia na studia, które trwają 2 semestry, jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich w zakresie filologii rosyjskiej. Z kandydatami, którzy ukończyli inną specjalność niż filologia rosyjska  przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca poziom znajomości języka rosyjskiego. Rozmowa kwalifikacyjna dla tych kandydatów odbędzie się w siedzibie Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej 25 czerwca 2022 roku (sobota) o godz. 10.00 w pok. 15 B (I nabór) oraz 17 września 2022 roku (sobota) o godz. 10.00 w pok. 15 B (II nabór).

W wypadku trwającego nadal zagrożenia epidemicznego rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się za pośrednictwem MS Teams (po indywidualnym uzgodnieniu z kandydatami).

Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie, w soboty i niedziele w godz. 09.00-16.00. Początek zajęć planowany jest 15 i 16 października 2022 roku. Zakończenie zajęć – 24 i 25 czerwca 2022 r. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.

Dokumenty można już  składać  bezpośrednio w Sekretariacie Instytutu lub mailowo na adres: ifw@amu.edu.pl oraz pocztą poleconą na adres Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej. XVI edycja zostanie uruchomiona pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 20 kandydatów.

Roczny koszt studiów – 4.000,00 zł. (z możliwością płatności w 8 ratach miesięcznych).

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, tel. 61-829-3576 lub kierownik studiów podyplomowych dr Wojciech Kamiński tel. 603 421 741; e-mail: kawo@amu.edu.pl

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.ifros.home.amu.edu.pl

 

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie wg ustalonego wzoru
  2. Dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich

 

Terminy składania dokumentów:

  • I nabór: do 23 czerwca 2022 r.
  • II nabór: do 15 września 2022 r.

 

Adres Instytutu:

 

Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM
Al. Niepodległości 4
61-874  Poznań
Tel.: 61 829 3576
e-mail: ifw@amu.edu.pl

dr Wojciech Kamiński

 


 

 

Po ukończeniu studiów Słuchacze otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, na którym zostanie zamieszczona ocena będąca średnią wszystkich zaliczeń objętych programem studiów.

Uczelnia nie zapewnia noclegów podczas zjazdów.

 

Rozmowa kwalifikacyjna: sobota 25 czerwca 2022 r., godz. 10.00 (I nabór) oraz 17 września 2022 r., godz. 10.00 (II nabór), gabinet 15B.

 


POCZĄTEK ZAJĘĆ
NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH
KSZTAŁCENIA TŁUMACZY JĘZYKA ROSYJSKIEGO
(XVI EDYCJA)
W ROKU AKADEMICKIM 2022-2023

15/16 października 2022 r., godz. 9.00, sala 2B


DOKUMENTY do pobrania: