Studia niestacjonarne 2022/2023

Rok akademicki 2022-2023

 


Dokumenty

Terminarz zajęć 2022-2023
Opiekunowie lat na studiach niestacjonarnych
Regulamin opłat za usługi edukacyjne w UAM
Regulamin studiów
Dziekanat 
Dyżury dziekanatu w sem. zimowym 2022-2023 (w przygotowaniu)
Dyżury dziekana w sem. zimowym 2022-2023 (w przygotowaniu)

 

 


Studia niestacjonarne licencjackie I stopnia w zakresie filologii rosyjskiej

 

 

 

 

PROGRAMY STUDIÓW LICENCJACKICH 2022-2023
LINK

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW LICENCJAT 2022-2023
I ROK    II ROK    III ROK
(pliki skompresowane do formatu .RAR – pobierz program)

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
UWAGAZamieszczone poniżej harmonogramy zajęć ze względu na zagrożenie epidemiczne mogą ulec modyfikacjom, które niezwłocznie zostaną wprowadzone i podane do wiadomości studentów.
1.  HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2022-2023 – STUDIA LIC. I ROK (w przygotowaniu)
2. HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2022-2023 – STUDIA LIC. II ROK (w przygotowaniu)
3. HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2022-2023 – STUDIA LIC. III ROK (w przygotowaniu)

 


Studia niestacjonarne magisterskie II stopnia w zakresie filologii rosyjskiej

 

 

 

 

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ – STUDIA MAGISTERSKIE 2022-2023 (w przygotowaniu)

PROGRAMY STUDIÓW MAGISTERSKICH 2022-2023
LINK

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW ST. MAGISTERSKIE 2022-2023
I ROK    II ROK
(pliki skompresowane do formatu .RAR – pobierz program)

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
UWAGAZamieszczone poniżej harmonogramy zajęć mogą ulec nieznacznym modyfikacjom, które niezwłocznie zostaną wprowadzone.
1. HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2022-2023 – STUDIA MGR I ROK (w przygotowaniu)
2. HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2022-2023 – STUDIA MGR II ROK (w przygotowaniu)

 


Studia niestacjonarne magisterskie II stopnia w zakresie “Komunikacji wizerunkowo-mediacyjnej”

  • PROGRAM STUDIÓW dla studentów rozpoczynających naukę w roku akad. 2022/2023
  • HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2022-2023 – STUDIA MGR I ROK
  • PLAN ZAJĘĆ 2022-2023 – STUDIA MGR I ROK

Archiwum

Iconic One Theme | Powered by Wordpress