Szkoła Letnia BESTStudentCAMP 2022

Szanowni Państwo, Ogłoszony został nabór wniosków w konkursie ID-UB nr 062 Szkoła Letnia BESTStudentCAMP. Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci UAM pierwszego lub drugiego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy byli laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (95% lub więcej) lub najlepsze wyniki z… Continue Reading Szkoła Letnia BESTStudentCAMP 2022

Wykłady gościnne na Wydziale Historii

Szanowni Państwo, w imieniu dziekana Wydziału Historii prof. dr hab. Józefa Dobosza chcemy poinformować, że Wydział Historii gości w tym semestrze dwie historyczki z Ukrainy: doc. Anastasyię Baukovą (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki) oraz dr Svitlanę Zymnytską (Narodowy Uniwersytet Techniczny w Dniprze). Obie badaczki poprowadzą wykłady: “Dzieje ziem ukraińskich” (prowadzenie: dr Svitlana Zymnytska) –… Continue Reading Wykłady gościnne na Wydziale Historii

Informacja dot. świetlicy – miejsca dziennego pobytu dla dzieci z Ukrainy

Świetlica została zorganizowana przez pracowniczki i pracowników, studentki i  studentów różnych jednostek UAM. Proponujemy dzieciom profesjonalną opiekę i zajęcia dostosowane do ich potrzeb i zainteresowań. Jesteśmy wspierani przez zespół osób porozumiewających się w języku ukraińskim. Świetlica jest zlokalizowana na Campusie Ogrody, budynek D, sala 021. Zobacz więcej: https://amu.edu.pl/solidarni/aktualnosci/uam-uruchamia-swietlice-dla-dzieci-z-ukrainy   W razie pytań zapraszamy do kontaktu… Continue Reading Informacja dot. świetlicy – miejsca dziennego pobytu dla dzieci z Ukrainy

Toruńskie Spotkania Kultury Studenckiej

Podczas wydarzenia studenci z całej Polski będą mieli okazję zaprezentować swój kunszt artystyczny w trzech kategoriach: Przegląd Animacji i Filmów Krótkometrażowych Przegląd Teatru Improwizowanego Przegląd Taneczny Festiwal odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2022 r. w Auli UMK. Do dnia 31 marca trwa etap zbierania zgłoszeń. Wstęp na wydarzenie jest darmowy, a zwycięzcy otrzymują nagrody… Continue Reading Toruńskie Spotkania Kultury Studenckiej

Konkurs Study@research V edycja (konkurs IDUB nr 049) – nabór wniosków

Szanowni Państwo, na prośbę Pani Prorektor prof. Joanny Wójcik przesyłam informację o obecnie trwającym naborze do V edycji konkursu Study@research (konkurs IDUB nr 49) Study@research – V edycja (konkurs IDUB nr 049) – do złożenia wniosku uprawnieni są studenci UAM I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku jednolitych studiów magisterskich. Konkurs obejmuje finansowanie: a. indywidualnego projektu badawczego studenta lub b. projektu zespołowego realizowanego przez studencką grupę badawczą. Szczegóły… Continue Reading Konkurs Study@research V edycja (konkurs IDUB nr 049) – nabór wniosków

Prośba o pomoc

Poznańskie Centrum Świadczeń poszukuje wolontariuszy ze znajomością języka ukraińskiego, rosyjskiego, których zadaniem byłaby pomoc w wypełnianiu druków, sterowanie ruchem klientów oraz wydawanie maseczek ochronnych. Liczy się każda osoba, która mogłaby pomóc. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Prodziekanem ds. studenckich Wydziału Neofilologii – Andrzej Narloch (mail: andrzej.narloch@amu.edu.pl ). Wolontariusze proszeni są o podanie imienia i nazwiska, nr telefonu,… Continue Reading Prośba o pomoc

Prof. Beata Waligórska-Olejniczak z Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej przebywa obecnie na miesięcznym stażu badawczym w UCL School of Slavonic and East European Studies (Londyn). Na zaproszenie slawistów brytyjskich wygłosiła tam wykład „Pathography – Renata Litvinova’s narratives of illness”. Wyjazd, którego celem jest praca nad wspólnym projektem, możliwy jest dzięki finansowaniu otrzymanemu z University College… Continue Reading

W związku z zaistniałą sytuacją w Ukrainie pracownicy i studenci Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej deklarują pełne wsparcie dla Ukrainy. Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej zawsze słynął z tolerancji, w którym poszanowane są takie wartości jak równość, wolność, godność, przyjaźń, braterstwo, sprawiedliwość, współczucie. Dlatego wszyscy przeciwstawiamy się obecnej wojnie, która wybuchła w Ukrainie. Pracownicy naszego Instytutu… Continue Reading

Solidarni z Ukrainą

Szanowni Państwo, W związku z toczącymi się na terenie Ukrainy działaniami wojennymi rozpoczynamy zbiórkę podstawowych środków medycznych i higienicznych w obiektach UAM. Jeśli w Państwa budynku nie jest już organizowana inna zbiórka charytatywna, prosimy o przygotowanie miejsca zbiórki następujących środków: –        środki opatrunkowe (np. plastry, bandaże, opaski, gazy, chusty, bandaże hydrożelowe, etc.) –        środki dezynfekujące (np. octanisept, woda utleniona,… Continue Reading Solidarni z Ukrainą